1 Offshore søker flinke medarbeidere innen Elektro, Nautisk og Maskin.
Innenfor elektro ønskes erfaring som skipselektriker, men kan kompenseres med erfaring innen skips tavler, batteri og automasjon.
Maritime utdannelse og kompetanse. Erfaring som kaptein/styrmann vektlegges.
Innenfor maskin bør  en ha maritime erfaring og kompetanse; maskinist eller maskin ingeniør utdannelse.

Alle vil være prosjektansvarlig for sine arbeid innen DP FMEA, årlige DP tester, diverse inspeksjoner og andre utfordringer som skal løses innen den maritime verden.
Vi søker etter personer med gode ferdigheter innen MS Office/pc. Vi søker personer med godt humør og som bidrar positivt i arbeidsmiljøet.
Lønn og andre vilkår blir etter avtale og avhengig av kompetanse og erfaring.
Tiltredelse: Snarest

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=141769271